Home / Realizacje / Projekty - realizacje / Drogi i Tunele / Thorn Experience – Rada Hrabstwa Durham

Thorn Experience – Rada Hrabstwa Durham

Produkty

 • The Thorn Experience – Durham County Council
 • The Thorn Experience – Durham County Council
 • The Thorn Experience – Durham County Council
 • The Thorn Experience – Durham County Council
 • The Thorn Experience – Durham County Council
 • Skuteczność źródła swiatła

  Skuteczność źródła swiatła

  Skuteczność źródła światła jest istotna, stosunek emitowanego światła (w lumenach) w porównaniu do ilości energii zużywanej przez źródło światła (w watach) jest kluczowy dla jej skuteczności energetycznej. Isaro LED i R2L2 mają wysoką skuteczność źródła światła.

 • Ballast classification

  Ballast classification

  Controlling the electricity supply to the lamp (Energy Efficiency Index).

 • Luminaire distribution

  Luminaire distribution

  Controlling light emission using optics which bend and shape the light to the correct location.

 • Skuteczność systemu

  Skuteczność systemu

  Dobry projekt oprawy jest teraz ważniejszy niż kiedykolwiek. Isaro LED i R2L2 zostały zaprojektowane z dbałością o wysoką jakość układu optycznego i kontrolę ciepła, dzięki temu deklasuje podobne oprawy w zakresie wydajności.

 • Presence/absence detection

  Presence/absence detection

  Providing lighting only when it’s needed.

 • Daylight detection

  Daylight detection

  Reducing waste light during daylight hours.

 • Constant illuminance

  Constant illuminance

  Producing the correct lighting levels for the duration of the maintenance period.

 • Task-scene setting

  Task-scene setting

  Allowing the user to set scenes and adapt the lighting to different tasks.

 • Timed off

  Timed off

  Automatic cut-off to turn all lights off during unoccupied hours.

 • Task lighting

  Task lighting

  Lighting task areas with the correct amount of light.

 • Zoning of lighting

  Zoning of lighting

  Zoning lighting in accordance to occupancy patterns or window location.

 • Harmonogram konserwacji

  Harmonogram konserwacji

  Z bardzo długim okresem żywotności ponad 50tys godzin, Isaro LED i R2L2 wymagają minimum konserwacji. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych modułów LED (wymienne w R2L2) i zapewnieniu skutecznej pracy opraw, potrzeba prześwietlania drogi w celu redukcji poziomów światła wraz z upływem czasu, jest zminimalizowana.

 • Waste light

  Waste light

  Eliminating waste light which does not hit the intended target.

 • Reflectance

  Reflectance

  Taking advantage of light which is reflected from the surface within the space.

 • Visible smart metering

  Visible smart metering

  Enabling results of actions to be quickly seen as increased or decreased energy use to encourage responsible energy consumption.

Partnerstwo od ponad 50 lat, oparte o zaufanie i innowacyjność.

Z liczbą mieszkańców ponad 500 000, Rada Hrabstwa Durham to jedna z największych organizacji samorządu terytorialnego w Anglii. Tak jak i wiele innych władz lokalnych w Anglii i Irlandii, ma ona za sobą długą historię współpracy z Thorn, rozciągającą się na okres ponad 50 lat – partnerstwo zapoczątkowane zostało przez masową produkcję oświetlenia ulicznego.

Dziś Rada Hrabstwa Durham posiada w swoim zarządzie około 86 000 punktów oświetlenia ulicznego i podświetlanych znaków drogowych zlokalizowanych na obszarze hrabstwa, generują one znaczną część kosztów zużycia energii ponoszonych przez hrabstwo. Zgodnie z narodowym programem redukcji emisji dwutlenku węgla (Carbon Reduction Commitment Energy Efficiency Scheme - CRCEE) i zapisami ustawy o zmianie klimatu (Climate Change Act) zarząd hrabstwa pracuje nad redukcją zarówno całkowitego zużycia energii jak i emisji dwutlenku węgla o 40% do 2016 roku. Jednym z istotnych punktów tej inicjatywy jest modernizacja tradycyjnych opraw do technologii LED.

Od 2010 Thorn dostarczył już ponad 14 000 opraw oświetlenia drogowego w ramach realizacji aktualnie realizowanego programu wymiany wszystkich niewydajnych opraw SOX, SON i Cosmo. W 2010 roku do ponad 8000 punktów wybrano oprawę Oracle S ponieważ pasowała ona najlepiej do planowanego przeznaczenia, wyposażona w bardzo wydajne źródło światła HID które oferowało oszczędności energii i dobrą moc światła. Ostatnio w 2013 roku, Thorn wygrał 6-letni kontrakt na dostawę opraw Isaro LED i R2L2 LED w oparciu o kryterium ceny, parametrów fotometrycznych i skuteczności oferowanych opraw. Do dziś zainstalowano ponad 7400 tych opraw.

Rada Hrabstwa Durham redukuje zużycie energii dzięki wykorzystaniu skuteczniejszych opraw oświetlenia ulicznego

W porównaniu do niewydajnych opraw SOX, SON i Cosmo, Isaro LED i R2L2 LED oferują ulepszone parametry fotometryczne i znaczącą w skali roku oszczędność energii.

Samantha Berry, Key Account Manager, wyjaśnia: "Thorn jest oddany idei badań i rozwoju, które umożliwiają ciągły i nieprzerwany proces rozwoju produktów. Dzięki zamontowaniu modułów LED gdy tylko stały się one dostępne, Rada Hrabstwa Durham od początku czerpie korzyści z ich energooszczędności i wydajności. Kluczowym krokiem był ruch w kierunku oświetlenia LED i redukcja w klasach oświetlenia zgodna z normą with BS5489-1:2013, umożliwiło to Radzie Hrabstwa Durham osiągnięcie rocznych oszczędności energii na poziomie ponad 50%. Nasz potencjał do wyprodukowania i dostarczenia produkty wysokiej jakości w ramach określonego przez Radę Hrabstwa harmonogramu dostaw, był kluczem do odniesienia sukcesu w tym projekcie, który wciąż trwa."

Thorn współpracował blisko z klientem by dostarczyć oprawy już okablowane, z trzonkiem zamontowanym we właściwym położeniu, umożliwiającym montaż opraw prosto z dostawy bez żadnych dodatkowych czynności po stronie klienta. Thorn wyposażył także oprawy w naklejkę z danymi umożliwiającymi identyfikację oprawy (na kablu), umożliwia ona identyfikację oprawy bez konieczności otwierania daszka oprawy. Dzięki takim zabiegom Rada Hrabstwa Durham mogła dostarczać oprawy bezpośrednio na miejsce instalacji a inwentaryzacja opraw nie wymagała nawet ich otwierania, tym samym czas instalacji opraw został zredukowany do minimum.

Siłą napędową stojącą za tym skutecznym zarządzaniem i kierowaniem projektem była chęć usatysfakcjonowania klienta dzięki dostarczeniu mu wysokiej jakości produktu zgodnego ze specyfikacją i harmonogramem zdefiniowanym przez Radę Hrabstwa Durham. Thorn skutecznie zarządzał dostawami i koordynował je z harmonogramem klienta , spełniając zarówno czasy rozpoczęcia dostaw jak i wynikające z nich terminy pośrednie dotrzymując wymaganych krótkich terminów realizacji. Dzięki możliwościom produkcyjnym Thorn i doświadczeniu zespołu ds. realizacji projektów, który organizował i koordynował mobilizację środków za pomocą dokładnego planowania i proaktywnej komunikacji z każdą z biorących udział w procesie stron, dotrzymanie terminów było możliwe.

Informacja zwrotna od Rady Hrabstwa Durham

Darren Hubbard, starszy inżynier ds. oświetlenia drogowego, Rada Hrabstwa Durham, mówi: "Thorn Lighting jest partnerem w oświetleniu drogowym dla Rady Hrabstwa Durham od lat 60tych ubiegłego stulecia. Przekonaliśmy się o tym, że długoterminowa polityka rozwoju jaką prezentuje Thorn jest niezwykle opłacalna i dostarcza korzyści z kontynuacji produktów oraz ciągłego ulepszania usług. Bazując na podstawie naszych poprzednich doświadczeń i zakończonych sukcesami projektów zawsze możemy oczekiwać więcej od Thorn. Czerpiemy korzyści ze skrócenia montażu i zmniejszonych kosztów zużycia energii oraz zwiększenia skuteczności serwisu. Patrząc w przyszłość, oczekuję, że produkty i usługi oferowane przez Thorn będą wciąż ulepszane tak by oferować jeszcze lepszą wydajność przy jednoczesnym zachowaniu zdrowych proporcji pomiędzy ceną a jakością.”

Produkty

Isaro LED i R2L2:

Isaro LED oferuje ekonomiczne, precyzyjnie sterowane oświetlenie LED dla dróg drugorzędnych i głównych. Znakomite parametry oddawania ciepła i długowieczność minimalizują potrzebę konserwacji i całkowity koszt eksploatacji, a wysoka skuteczność układu optycznego z możliwością regulacji wychylenia zapewnia precyzyjną kontrolę oświetlenia. Oprawy Isaro LED są dostarczane okablowane fabrycznie z trzonkiem montażowym we właściwej pozycji co umożliwia montaż opraw od razu po dostawie. Kopia tabliczki identyfikacyjnej z wnętrza oprawy przytwierdzona jest do kabla co umożliwia identyfikację opraw bez konieczności otwierania daszka oprawy. Te korzyści umożliwiły Radzie redukcję kosztów i czasu instalacji oraz łatwą inwentaryzację opraw.

R2L2 to kompletna oprawa drogowa korzystająca z najnowszych osiągnięć technologii LED. Wybór Rady Hrabstwa padł na tę oprawę ponieważ oferuje ona te same parametry fotometryczne co Isaro LED ale wyposażona jest w uniwersalny adapter trzonka montażowego zapewniający szersze możliwości zastosowania i łatwiejszy oraz szybszy montaż oprawy.