Handel

Duży poziom oświetlenia i poprawne oddawanie barw jest szczególnie ważne w przypadku oświetlenia żywności, napojów i produktów konsumenckich. Inne ważne kwestie dotyczące skuteczności obejmują bezpieczeństwo, komfort i oczywiście wydajność. Projekty tutaj przedstawione pokazują, jak staranny dobór produktów jest w stanie spełnić wszystkie te wymagania.

Løberen, Aarhus, Denmark

Løberen, Aarhus, Denmark

Løberen store achieves dramatic reduction in energy use through LED spotlights

Wm Morrisons Supermarket, Bradford UK

Wm Morrisons Supermarket, Bradford UK

Thorn wykonał oprawę oświetleniową LED przy okazji odnawiania wielu sklepów Wm Morrisons