Champion / CHAMPION LED SIMPLE AIMING DEVICE

96633429

Karta katalogowa

Urządzenie mechaniczne do zamontowania po lewej lub prawej stronie obejmy montażowej, umożliwiające nacelowanie oprawy na określony punkt lub obszar na boisku. Zaznaczono na nim pozycję 0° wskazującą światłość maksymalną dla danego rozsyłu (55°/60°/65°) oraz podziałkę co 5° do regulacji przy przechyleniu oprawy.