SensaLite / SWITCHLITE EASYREMOTE

96627665

Karta katalogowa

Urządzenie Switchlite Easyremot to niewielkich rozmiarów pilot na podczerwień przeznaczony do sterowania w podstawowym zakresie produktów Sensalite uruchamianych sygnałem podczerwieni. Sterowanie jest zdalne i może odbywać się z poziomu podłogi (zasięg sygnału to 7m).