Home / O nas / Nowości i wydarzenia / Nagroda - Zumtobel Group Award

Nagroda - Zumtobel Group Award

  • Zumtobel Group Award 2017
Nov 17, 2016

Zgłoś swój projekt już teraz!

Zumtobel Group Award – Innovations for Sustainability and Humanity in the Built Environment” (Innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju i ludzkości w istniejącym otoczeniu) to nagroda dla architektów, która ma działać stymulująco dla nowych projektów i koncepcji modernizacji istniejących, która w swoim założeniu ma wspierać osiągnięcie obecnych i przyszłych wymagań stawianych względem warunków życia w miastach oraz zapotrzebowania na energię.

Kategoria Urban Developments & Initiatives, sponsorowana przez Thorn, jest dedykowana projektom miejskim: rozwój miast/strategie planowania, plany miejscowe i studia, projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych i architektury krajobrazu. Obejmuje także trwające projekty badawcze i inicjatywy społeczne osadzone w kontekście miejskim.

Nagroda adresuje projekty miejskie, zarówno te które trwają jak i ukończone na przestrzeni ostatnich 3 lat (30 października 2013 – 15 stycznia 2017) jak również trwające badania nad możliwościami wsparcia zrównoważonego rozwoju i ludzkości. Ma ona na celu również zachęcenie nowego pokolenia badaczy a także praktyków architektury i planowania urbanistycznego oraz poszukiwanie trwających inicjatyw lub korzystnych społecznie projektów badawczych. Ludzie i organizacje z otoczenia uczelni, architekci, planiści miejscy i krajobrazowi, organizacje pozarządowe, inicjatywy publiczne i prywatne – wszyscy mogą wziąć udział.


O nagrodzie Zumtobel Group Award można przeczytać więcej tutaj.

← POWRÓT