Home / O nas / Nowości i wydarzenia / Fokus: oświetlenie drogowe, zastosowanie w praktyce: drogi w terenie zabudowanym

Fokus: oświetlenie drogowe, zastosowanie w praktyce: drogi w terenie zabudowanym

  • Road Lighting Application Area in Focus: Residential Roads
  • Road Lighting Application Area in Focus: Residential Roads
  • Road Lighting Application Area in Focus: Residential Roads
Nov 25, 2014

Stwórz właściwe środowisko

Ogólnie rzecz ujmując drogi w terenie zabudowanym powinny być oświetlone światłem o odpowiednim poziomie natężenia i współczynniku oddawania barwy, także takim, które podkreśla otoczenie i zachęca ludzi do nocnych spacerów bez obaw o to, że padną ofiarą przestępstwa. Oprawy powinny umożliwiać szeroki rozstaw przy montażu, ze względu układ słupów oświetleniowych wymuszany przez lokalny układ skrzyżowań i innych przeszkód. Powinny być łatwe w montażu, konserwacji i wytrzymałe na akty wandalizmu. Oprawy muszą być energooszczędne i niezawodne w działaniu, wyposażone w sterowniki monitorujące ich działanie a jeśli zajdzie taka konieczność sygnalizujące awarię zespołom serwisowym. Należy zadbać o to by światło przeszkadzające nie zakłócało spokoju pobliskim mieszkańcom posesji, z drugiej strony należy pamiętać, że niektórzy z nich mogą być do takiego światła przyzwyczajeni ponieważ zapewnia ono oświetlenie dojść do ich posesji a także pełni ono funkcję oświetlenia zapewniającego bezpieczeństwo. Oprawy z możliwością wyposażenia w gilotyny światła mogą okazać się niezbędne w okolicy gdzie światło opraw świeci bezpośrednio w okna.

Przejmij sterowanie

Wykorzystaj jeden lub więcej z wymienionych mechanizmów sterujących:

  • Fotokomórki i włączniki czasowe
  • Czujniki ruchu
  • Samodzielnie ściemnianie oprawy (od 2 do kilku poziomów) które służą użytkownikowi i wpasowują się w profil większości projektów
  • Szafki sterujące dla grup opraw, obsługiwane za pośrednictwem zasilania głównego i kabli sterujących
  • Zdalne, centralne systemy sterujące do indywidualnego sterowania i monitorowania, za pomocą technologii Powerline lub radiowo

Dobre praktyki

Drogi w terenie zabudowy mieszkaniowej zazwyczaj używane są przez ruch samochodowy o niewielkiej prędkości, czymś normalnym są samochody zaparkowane przy skrajni jezdni, w związku z tym wysokość dobieranych słupów nie przekracza zwykle 6m. Normy dla tego typu oświetlenia zdefiniowane są w normie PD CEN/TR 13201-1 dla klas S, A, ES i dla klasy EV w PN- EN13201-2. Układy jednostronne można stosować w celu redukcji kosztów instalacji, układy mogą jednak bardzo zróżnicowane ze względu choćby na zróżnicowany układ wjazdów na posesje, prywatnych parkingów lub samych nieruchomości. Najczęstszą praktyką jest oświetlenie zlokalizowane na skraju ścieżki czy chodnika, taki rodzaj montażu umożliwia pieszym niezakłócony ruch bez przeszkód. Układ naprzemienny (raz lewa, raz prawa strona) jest często spotykany w przypadkach gdy obecne są pasy do parkowania i szerokie chodniki dla pieszych. W lokalizacjach gdzie mamy do czynienia z wysoką przestępczością należy zadbać o światło ułatwiające precyzyjne uwypuklenie szczegółów twarzy, takimi klasami opraw są oprawy zapewniające obszar światła w kształcie półwalca, zalecane jest także zastosowanie opraw i źródeł światła zapewniających dobre odwzorowanie barw i podwyższoną percepcję. W celu ograniczenia przenikania światła niechcianego na obszar sąsiednich posesji należy rozważyć zastosowanie opraw zapewniających niewielkie olśnienie. Poważnie należy także rozważyć zasadność zastosowania opraw odpornych na uderzenia i akty wandalizmu. Oprawy i słupy można stylizować tak by dopasować je do bezpośredniego otoczenia drogi i lokalnej zabudowy. Sterowniki opraw powinny zapewniać bardzo płynne i powolne ściemnianie tak by unikać nieprzyjemnego efektu gwałtownego przełączenia natężenia światła.

Dobrym przykładem zastosowania powyższych zasad jest nasz projekt Salford, UK Case Study który mogą Państwo zobaczyć tutaj.

Dodatkowe przykłady znajdą Państwo w naszym zaktualizowanym przewodniku Road Lighting Application.

← POWRÓT