Home / Thorn / Ochrona danych

Ochrona danych

Thorn Lighting zobowiązuje się chronić poufność Państwa danych i niniejsza Polityka poufności określa rodzaj gromadzonych przez nas informacji oraz sposób postępowania z nimi.
Thorn Lighting nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie wypożycza list adresowych odbiorców biuletynów firmowych, danych rejestracyjnych ani informacji o trendach użytkowania żadnym firmom ani organizacjom zewnętrznym. Thorn Lighting udostępnia dotyczące Państwa informacje agencji marketingowej pracującej na nasze zlecenie, żeby umożliwić jej świadczenie Państwu usług w naszej witrynie internetowej. Ujawnienie Państwa danych innym dostawcom, na przykład sklepom internetowym, może być konieczne, jeśli zamówią Państwo ich produkty, usługi lub informacje.

Przy każdym kontakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną Państwo poinformowani, w jaki sposób zrezygnować z otrzymywania informacji e-mailowych w przyszłości.

Przy korzystaniu z Internetu nigdy nie można zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa danych i w związku z tym Thorn Lighting Limited nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa podczas dostępu do Internetu.

Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem Thorn Lighting przestrzega postanowień Data Protection Act (Ustawy o ochronie danych) z 1988 roku.

Thorn Lighting gromadzi informacje dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej w celu ciągłego jej dopasowywania do Państwa potrzeb i stałego udoskonalania jej zawartości.

Thorn Lighting używa „cookies" w odpowiedzialny sposób w celu ustalenia sposobu korzystania przez Państwa z naszej witryny. Używanie „cookies" jest uzależnione od tego, czy skonfigurują Państwo swój dostęp do Internetu tak, by Państwa przeglądarka je przyjmowała. Pliki cookies to małe pliki informacji magazynowane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera w celu umożliwienia nam rozpoznania Państwa przy kolejnym wejściu na naszą stronę internetową i dostosowania pewnych jej obszarów tak, by były bardziej dla Państwa przydatne, oraz w celu monitorowania liczby odwiedzin w naszej witrynie. Cookies nie służą nam do uzyskania dostępu do informacji osobistych ani do sprawdzania zawartości Państwa dysków.

Na życzenie chętnie udzielimy Państwu informacji na temat zapisanych u nas Państwa danych. Jeśli pomimo naszych starań o pozyskanie prawidłowych danych, zapisane u nas dane są nieprawidłowe, na Państwa żądanie je poprawimy. W sprawie informacji oraz innych pytań lub sugestii prosimy o e-mail na adres: dataprivacy@zumtobelgroup.comProśba ta nie spowoduje usunięcia dotyczących Państwa informacji z innych baz danych Thorn Lighting, do których nie zostały one dostarczone za pośrednictwem tej witryny internetowej.

Proszę zwrócić uwagę, że niniejsza Polityka poufności dotyczy wyłącznie witryny internetowej Thorn Lighting. Nasza witryna internetowa zawiera linki do innych witryn, które nie podlegają naszej kontroli. Zostały one umieszczone dla Państwa wygody i za każdym razem są Państwo wyraźnie uprzedzani o opuszczaniu naszej witryny internetowej. Thorn Lighting nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za politykę poufności stosowaną przez te inne witryny internetowe.

Wszelkie zmiany niniejszej Polityki poufności zostaną przedstawione w naszej witrynie internetowej.